Hoppa till huvudinnehåll
 

Kraftsamling från norr till söder

Resultat av statsbidrag till ideella organisationers arbete i flyktingsituationen 2016

Omslagsbild på yngre tjej i traktor
Utgivningsdatum:
Sidor: 70

Ladda ner för utskrift

I december 2015 fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag av regeringen att fördela totalt 94 miljoner kronor till tio organisationer för att skapa bättre förutsättningar för organisationernas arbete med asylmottagande och nyanländas etablering. Rapporten presenterar hur bidraget använts och analyserar resultatet av genomförda insatser.