Hoppa till huvudinnehåll
 
Omslagsbild på yngre tjej i traktor

Kraftsamling från norr till söder

Utgivningsdatum:
Sidor: 70

Ladda ner för utskrift

Kraftsamling från norr till söder

Resultat av statsbidrag till ideella organisationers arbete i flyktingsituationen 2016

I december 2015 fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag av regeringen att fördela totalt 94 miljoner kronor till tio organisationer för att skapa bättre förutsättningar för organisationernas arbete med asylmottagande och nyanländas etablering. Rapporten presenterar hur bidraget använts och analyserar resultatet av genomförda insatser.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: