Hoppa till huvudinnehåll
 

Redovisa bidrag för projekt mot rasism och intolerans

Organisationer som har fått bidrag från oss är skyldiga att redovisa hur pengarna har använts.

Dags att redovisa bidraget

Bidraget ska vanligtvis redovisas tre månader efter att projektet är slut, exakt datum står i beslutsbrevet. Ni kommer att få en påminnelse till den e-postadress som ni fyllde i när ni gjorde er ansökan.

Redovisningen lämnas i MUCF:s ansökningssystem.

Redovisningen ska innehålla

  • Ekonomisk redovisning.
  • En redogörelse för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget.

Revisor ska granska och godkänna redovisningen

Redovisningen ska granskas och godkännas av en revisor.

Organisationens egen revisor räcker bra så länge bidraget ni fått är mindre än 5 prisbasbelopp.

Om ni fått 5 prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen.

Så stort är ett prisbasbelopp

  • Prisbasbelopp 2017: 44 800 kronor.
  • Prisbasbelopp 2018: 45 500 kronor.
  • Prisbasbelopp 2019: 46 500 kronor.

Dokument

Mall försäkran kommuner – projektbidrag

Projekt beviljade fr.o.m. januari 2019

Mall revisorsintyg, lekmannarevisor, projektbidrag

Mall revisorsintyg, kvalificerad revisor, projektbidrag

Dela

Dela denna artikel på Facebook, Twitter eller via e-post.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: