Hoppa till huvudinnehåll
 

Två tomma händer

Utgivningsdatum:

Ladda ner för utskrift

Den här rapporten handlar om entreprenörskap, som är en av de metoder som förekommer i arbetet med arbetslösa unga inom projekt med stöd från Europeiska socialfonden. Metoden är inte den mest utbredda av metoder, och det har visat sig att det funnits en del utmaningar när man förlitat sig på entreprenörskap som metod. I rapporten finns en bred tolkning av entreprenörskap som bygger på tidigare kunskap och som är viktig, då skillnaden är stor mellan hur olika projekt väljer att se på och använda begreppet. Ambitionen har inte varit att ge några exakta svar, utan att visa på några intressant projektexempel och ge plats åt ytterligare ett par röster som hjälper till att ringa in området. Vi hoppas att du som jobbar med projektverksamhet eller ordinarie verksamhet som riktar sig till arbetslösa ungdomar kan finna inspiration och stöd i denna rapport.