Hoppa till huvudinnehåll
 

Antidiskrimineringsverksamheter 2018

Återrapportering av bidragets användning och effekter för verksamhetsåret 2017

antidiskr ikon
Utgivningsdatum:
Sidor: 32

Ladda ner för utskrift

Denna rapport ger en bild av hur bidraget har använts under 2016 och vilka resultat och effekter det har haft i förhållande till sitt syfte.

Totalt handlar det om 11 500 000 kronor som myndigheten fördelade till 16 antidiskrimineringsverksamheter år 2016.

Sammanställningen visar att effekterna som verksamheterna har rapporterat till myndigheten ligger i linje med bidragets syfte, och effekterna skiljer sig inte nämnvärt från de senaste två årens rapportering av antidiskrimineringsverksamheten. Vår förhoppning är att rapporten ska fungera som ett beslutsunderlag till regeringen om hur bidraget ska utvecklas och följas upp samt visa vilken nytta det genererar.