Hoppa till huvudinnehåll
 

Projektifierad feminism

En studie av kvinnoorganisationers hantering av projektformens krav och förväntningar

Bilden visar framsidan av populärvetenskaplig sammanfattning om projektifierad feminism
Utgivningsdatum:
Sidor: 13

Ladda ner för utskrift

MUCF fördelar bidrag till studier om det civila samhället. Syftet med bidraget är att genom olika forskningsprojekt öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med resten av samhället. Projekten ska inriktas mot områden där olika behov har identifierats.

Denna rapport är en populärvetenskaplig sammanfattning av en vetenskaplig artikel som utgår från den långtgående ”projektifiering” som präglar styrning och organisering av såväl offentlig sektor som civilsamhället. Rapporten sammanfattar resultaten från en studie där forskarna David Scott (Fil. Dr. i statsvetenskap och universitetsadjunkt vid Karlstad universitet) och Malin Rönnblom (Professor i statsvetenskap vid Karlstad universitet) undersöker hur möjligheten för kvinnoorganisationer att bedriva feministisk verksamhet och aktivism formas och påverkas av projektformens specifika karaktär.