Hoppa till huvudinnehåll
 

Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2018

Framsida Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2018. Bild: romska flaggan
Utgivningsdatum:
Sidor: 26

Ladda ner för utskrift

Under 2018 hade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att genomföra insatser som skulle bidra till att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället och för romska organisationers deltagande i samhällslivet, som en del av arbetet för romsk inkludering. I uppdraget ingick att arrangera en utbildning i föreningsteknik samt erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer. I uppdraget ingick också att fördela stöd enligt förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

I den här rapporten presenteras hur myndigheten har genomfört uppdraget. Vi presenterar bland annat vilka projekt som har beviljats bidrag inom satsningen och vilka insatser vi har genomfört.