Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2018

Bild: 

Framsida Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2018. Bild: romska flaggan

Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2018

Under 2018 hade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att genomföra insatser som skulle bidra till att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället och för romska organisationers deltagande i samhällslivet, som en del av arbetet för romsk inkludering. I uppdraget ingick att arrangera en utbildning i föreningsteknik samt erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer. I uppdraget ingick också att fördela stöd enligt förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

I den här rapporten presenteras hur myndigheten har genomfört uppdraget. Vi presenterar bland annat vilka projekt som har beviljats bidrag inom satsningen och vilka insatser vi har genomfört.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-88455-90-1

Utgivningsdatum: 

2019-04-15

Sidantal: 

26
0:00 kr

Relaterade publikationer

Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
2019-02-21
0:00 kr
2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr