Hoppa till huvudinnehåll
 
Framsida Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2018. Bild: romska flaggan

Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2018

Utgivningsdatum:
Sidor: 26

Ladda ner för utskrift

Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2018

Under 2018 hade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att genomföra insatser som skulle bidra till att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället och för romska organisationers deltagande i samhällslivet, som en del av arbetet för romsk inkludering. I uppdraget ingick att arrangera en utbildning i föreningsteknik samt erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer. I uppdraget ingick också att fördela stöd enligt förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

I den här rapporten presenteras hur myndigheten har genomfört uppdraget. Vi presenterar bland annat vilka projekt som har beviljats bidrag inom satsningen och vilka insatser vi har genomfört.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: