Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Finansieras av Europeiska unionen

Erasmus+ Idrott Mobilitet

Mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn är ett bidrag för dig som jobbar med breddidrott inom idrottssektorn för att inhämta kunskap och kompetens samt utbyta erfarenheter och arbetssätt med kollegor i andra länder.

Idrottspersonal kommer att kunna åka på ett jobbskuggnings- och/eller tränaruppdrag utomlands. Med idrottspersonal så omfattas både betald och ideell personal.

Ansökningstider 

Det går att ansöka om finansiering för mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn fram till 1 oktober 2024 klockan 12.00.

Ansökan

Ansök på EU-kommissionens webbplats.

För att kunna söka bidrag måste ni först skapa ett användarkonto och registrera er organisation i EU-kommissionens databas. Följ våra steg-för-steg anvisningar:

Innan ni ansöker om EU-bidrag

Ni kan söka bidraget
  • Offentliga eller privata organisationer som är verksamma inom sport och fysisk aktivitet och organiserar sina aktiviteter inom breddidrotten (t.ex. ideella verksamheter och organisationer, lokala myndigheter, idrottsklubbar)
  • Icke-ideella organisationer om deras personals deltagande gynnar breddidrotten (t.ex. internationella organisationer)
Internationella samarbeten

För att göra ett projekt krävs det att ni har internationella samarbetspartners inom något eller några av samarbetsländerna inom Erasmus+ idrott.

Hitta internationella partners
Samarbetsländer inom Erasmus+

Vill ni ha hjälp med att hitta partners så kontakta MUCF: erasmusplus@mucf.se.  

Det här kan bidraget gå till

Ett projekt kan innehålla aktiviteter enligt följande:

  • Jobbskuggning som pågår 2-14 dagar.
  • Coachning eller träningsuppdrag som pågår 15-60 dagar. 
  • Jobbskuggning har som mål att deltagarna och deras organisationer lär sig nya metoder och får nya idéer som de kan ta med till sina dagliga verksamheter. Detta ska uppnås genom att deltagare få följa en annan organisations verksamhet och genom dialog med deras tränare, volontärer och ledare.
  • Coachnings- eller träningsuppdrag är när deltagarna kan spendera en längre tid i en annan organisation, där de genomför uppgifter i en organisation i ett annat land. De kan vara ett träningsuppdrag eller en utbildning, målet är att deltagaren ska lära sig mer genom sina uppgifter och att det ska ske ett kunskapsutbyte mellan organisationerna. Syftet är att bidra till kapacitetsuppbyggnad inom breddidrotten.

Det är viktigt att programprioriteringarna som finns inom Erasmus+ adresseras tydligt i projekten. 

Projektets längd och starttid

Själva projektet kan pågå i 3 till 18 månader. Då ingår tid för förberedelser, genomförande, utvärdering och uppföljning.

Inom projekttiden, innan aktiviteterna äger rum, är det också möjligt att planera in ett förberedelsebesök på platsen där aktiviteten kommer att äga rum. 

Bidragets storlek

Budgetfördelningen är indikativ och viss flexibilitet finns för förflyttningar mellan programområden. 

Budget 

Inom Erasmus+ Idrott Mobilitet finns olika budgetkategorier som ni kan ansöka om.

Bidrag till projektets genomförande: 350 euro per deltagare.

Bidrag för resor: Deltagare och medföljande personer beroende på reseavstånd.

Individuellt stöd: Baserat på land aktiviteten hålls i och antal deltagare. MUCF har beslutat att ni kommer få 90 procent av den budgetkategori som ert mottagande land befinner sig i. Efter dag 14 kommer ni få 70 procent av dessa 90 procent.

Inkluderingsstöd: 100 euro per deltagare med begränsade möjligheter.

Inkluderingsstöd för särskilda kostnader: Faktiska kostnader som ska ersätta direkta kostnader som är kopplade till en person med begränsade möjligheter.

Bidrag för särskilda kostnader: Exempelvis kostnader för visum, vaccinationer, medicinska intyg och särskilt dyra resor, se programguiden för mer detaljerade information.

Språkstöd: 150 euro per deltagare om deltagaren skulle behöva extra stöd för lärande material på grund av språksvårigheter. Se programguiden för mer detaljerad information.

Bidrag till förberedande besök: Max två deltagare från en sändande organisation och max 575 euro per deltagare.

Prioriteringar

MUCF prioriterar projektansökningar som tillgodoser Erasmus+ prioriteringar, nämligen inkludering, demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering. 

Programhandledning

I programhandledningen för Erasmus + kan du läsa mer om bidraget och vilka villkor som gäller: Erasmus+ Programhandledning 2023

Del i programhandledningen som rör Mobilitet inom Erasmus+ Idrott.

Vem kan läsa er ansökan

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i MUCF:s integritetspolicy.