Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Erasmus+ Idrott Mobilitet

Mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn är ett bidrag för dig som jobbar med breddidrott inom idrottssektorn för att inhämta kunskap och kompetens samt utbyta erfarenheter och arbetssätt med kollegor i andra länder.

Idrottspersonal kommer att kunna åka på ett jobbskuggnings- och/eller tränaruppdrag utomlands. Med idrottspersonal så omfattas både betald och ideell personal.

Ansökningstider 

Den senaste ansökningsrundan avslutades 4 oktober 2022. Ansökningarna öppnar igen i början på 2023.

Ansökan

För att kunna ansöka om projekt inom Erasmus+ behöver du först registrera din organisation. Gör det i god tid så att du har möjlighet att jobba med din ansökan innan du lämnar in den. När du registrerat din organisation får den ett Organisation ID (OID) som sedan anges i er ansökan. 

Registrera din organisation

För att komma åt EU-kommissionens ansökningsformulär behöver du ett EU Login. Därefter kan du påbörja din organisations ansökan! 

Ansök inom Erasmus+

Ni kan söka bidraget

En offentlig eller privat organisation verksam inom sport och fysisk aktivitet och organisera sport och fysiska aktiviteter inom breddidrotten (t.ex. ideell verksamhet organisation, lokal myndighet, idrottsklubb) En icke ideell organisation om dess personals deltagande gynnar breddidrotten (t.ex. internationell organisation).

Projekten ska vara internationella samarbeten

För att göra ett projekt krävs det att du har internationella samarbetspartners inom något eller några av samarbetsländerna inom Erasmus+ idrott. Vill ni ha hjälp med att hitta partners så kontakta oss.  

Hitta internationella partners

Det här kan bidraget gå till

Ett projekt kan innehålla aktiviteter enligt följande:

  • Jobbskuggning som pågår 2-14 dagar.
  • Coachning eller träningsuppdrag som pågår 15-60 dagar. 
  • Jobbskuggning har som mål att deltagarna och deras organisationer lär sig nya metoder och får nya idéer som de kan ta med till sina dagliga verksamheter. Detta ska uppnås genom att deltagare få följa en annan organisations verksamhet och genom dialog med deras tränare, volontärer och ledare.
  • Coachnings- eller träningsuppdrag är när deltagarna kan spendera en längre tid i en annan organisation, där de genomför uppgifter i en organisation i ett annat land. De kan vara ett träningsuppdrag eller en utbildning, målet är att deltagaren ska lära sig mer genom sina uppgifter och att det ska ske ett kunskapsutbyte mellan organisationerna. Syftet är att bidra till kapacitetsuppbyggnad inom breddidrotten.

Det är viktigt att programprioriteringarna som finns inom Erasmus+ adresseras tydligt i projekten. 

Projektets längd och starttid

Själva projektet kan pågå i 3 till 18 månader. Då ingår tid för förberedelser, genomförande, utvärdering och uppföljning.

Inom projekttiden, innan aktiviteterna äger rum, är det också möjligt att planera in ett förberedelsebesök på platsen där aktiviteten kommer att äga rum. 

Bidragets storlek

Budgetfördelningen är indikativ och viss flexibilitet finns för förflyttningar mellan programområden. 

Total budget för MUCF att fördela inom Erasmus+ Idrott 2023 presenteras inom kort.

Prioriteringar

MUCF prioriterar projektansökningar som tillgodoser Erasmus+ prioriteringar, nämligen inkludering, demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: