Ung idag 2017

Bild: 

Omslag på rapporten Ung idag - två killar och en tjej

Ung idag 2017

En fördjupad studie av ungas levnadsvillkor

Rapporten Ung idag 2017 visar att levnadsvillkoren för unga som helhet är goda, men att vissa ungdomsgrupper möter större utmaningar än andra. De löper därmed större risk att hamna i ett djupt och varaktigt utanförskap. Rapporten bygger på indikatorer som är kopplade till målet för ungdomspolitiken ‒att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Ungidag.se - statistik om unga

Ung idag

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-04-12

Sidantal: 

84
0:00 kr

Relaterade publikationer

2018-03-01
0:00 kr
Omslag till publikationen Ung idag 2016
2016-04-15
0:00 kr
Omslag till rapporten Ung idag 2015
2015-05-18
0:00 kr
2013-06-18
0:00 kr
2012-06-18
0:00 kr
2011-06-17
0:00 kr