Hoppa till huvudinnehåll
 

Ung idag 2017

En fördjupad studie av ungas levnadsvillkor

Omslag på rapporten Ung idag - två killar och en tjej
Utgivningsdatum:
Sidor: 84

Ladda ner för utskrift

Rapporten Ung idag 2017 visar att levnadsvillkoren för unga som helhet är goda, men att vissa ungdomsgrupper möter större utmaningar än andra. De löper därmed större risk att hamna i ett djupt och varaktigt utanförskap. Rapporten bygger på indikatorer som är kopplade till målet för ungdomspolitiken ‒att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Ungidag.se - statistik om unga

Ung idag