Tid för aktivitetsersättning för unga! (kortversion)

Bild: 

Framsida på kortversionen av Tid för aktivitetsersättning för unga. Bild: En ung person med hörlurar står med armarna i kors mot en graffitimålad vägg

Tid för aktivitetsersättning för unga! (kortversion)

Den här skriften är en kortversion av en längre rapport med samma namn ”Tid för aktivitetsersättning för unga”.

I rapporten ger vi en helhetsbild av systemet med aktivitetsersättning, hur det fungerar och vilka utmaningar och möjligheter som finns för att stötta unga med funktionsnedsättning vidare i studier eller till arbete. Där lyfts också exempel på ungdomsprojekt inom socialfonden som stöttar unga med funktionsnedsättning.

I den här kortversionen sammanfattar vi rapporten och presenterar de förslag som vi har för hur stödet för funktionsnedsatta kan förbättras.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-10-27

Sidantal: 

12
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr