Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

RAY forskningsnätverk

RAY (Research-based Analysis of European Youth Programmes) är ett europeiskt forskningsnätverk som undersöker och analyserar effekterna av att delta i EU-programmen Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren.

RAY-nätverket genomför internationella studier i EU:s medlemsländer där syftet är att få fram fakta om hur EU-programmen uppfyller målen och hur programmen påverkar deltagare och projektledare. 

MUCF har i uppdrag att bidra med nationella studier till gemensamma forskningsprojekt inom RAY-nätverket. Det gör vi i samarbete med en forskare som genomför studier och analyser med deltagare och projektledare inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren i Sverige.

Svensk studie om Erasmus+ Ung och Aktiv 2015-2020

Nu finns den första svenska RAY-studien att ta del av. Studien är genomförd av Sveriges representant i RAY-nätverket, Daniel Silander som är Docent i Statsvetenskap samt forskningsledare för Europastudier vid Institutionen för Statsvetenskap vid Linnéuniversitetet (LNU). Daniel har under 2020 hjälpt MUCF som oberoende forskare med analyser av projekt inom Erasmus+.  Studien är ett resultat av Erasmus+ Ung och Aktiv-projekt mellan åren 2015-2020.

I rapporten kan du bland annat läsa om att 65 procent av projektdeltagarna upplever att de har en bättre bild av deras fortsatta utbildning, att 92 procent av projektledarna förstår icke-formell utbildning och lärande bättre och att 76 procent av projektdeltagarna har ökat sin förmåga att tänka logiskt och dra slutsatser.

Publikation: Svensk studie om Erasmus+ Ung och Aktiv 2015-2020

Internationell studie om Erasmus+ 2017-2018

Här har RAY-nätverket analyserat i vilken utsträckning Erasmus+ Ung och Aktiv lever upp till de mål som finns uppsatta för programmet.

Publikation: Internationell studie om Erasmus+ Ung och Aktiv 2017-2018