Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga som varken arbetar eller studerar

I Sverige finns närmare 140 000 unga som varken arbetar eller studerar. Vilka döljer sig bakom siffran? Hur kan vi tillsammans förändra situationen och ge dessa unga invånare möjligheten till en annan framtid?

 

MUCF har regeringens uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar (uvas). Syftet är att effektivt och samordnat hjälpa unga till studier eller arbete. En satsning som ska bidra till att regeringens ungdomspolitiska mål uppnås - att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Vi har även ett uppdrag att fungera som informations- och kunskapsstöd i frågor som rör unga som varken arbetar eller studerar samt samla och sprida befintlig kunskap.

NY RAPPORT!  I Sverige finns 140 000 unga som varken arbetar eller studerar. Men andelen varierar mellan kommuner och det finns stora skillnader i hur kommuner arbetar. I rapporten Fokus 23 – Olika villkor för etablering beskrivs kommunernas arbete med unga som varken arbetar eller studerar. 

Nationell samordning  MUCF är samordnare för den nationella stödfunktionen för unga som varken arbetar eller studerar. Ta gärna del av vår återrapportering till regeringen för uppdraget. 

Våra erbjudanden

Stöd för lokal samordning

MUCF stödjer kommuner och andra aktörer som arbetar för att unga som varken arbetar eller studerar ska etablera sig på arbetsmarknaden eller börja studera. Vi erbjuder därför en serie workshoppar riktade dels direkt till kommuner och dels i samverkan med samordningsförbund. Vi anpassar gärna innehållet i våra workshoppar utifrån lokala förutsättningar och behov. Här kan ni läsa mer om upplägget för våra workshoppar

Statistik och kunskap

Vi har statistik om unga som varken arbetar eller studerar. Använd gärna statistiken som underlag när du tar beslut om eller arbetar med att stötta unga till arbete och studier. Statistiken är unik och bygger på registerdata över hela befolkningen i åldern 16–29 år. Sökalternativen går att kategorisera till kommun, län och hela riket. För närvarande sträcker sig statistiken från 2007–2021.

Rapporter om ungas etablering

Genom åren har vi gjort flera studier och utredningar om ungas etablering och unga som varken arbetar eller studerar. Ta del av kunskapen och använd dem gärna som underlag i ert arbete.