Hoppa till huvudinnehåll
 

Prata demokrati - en manual för skolledare

om demokrati, mänskliga rättigheter, kontroversiella frågor och Skolval

Skolledare i skolan
Utgivningsdatum:
Sidor: 77

Ladda ner för utskrift

Prata demokrati riktar sig till dig som är skolledare på gymnasieskolans särskole- eller yrkesprogram.

Manualen kan dock användas för samtliga skolformer och är en vägledning i hur skolans demokratiuppdrag kan bedrivas strukturerat. Den tar upp:

  • Vad innebär skolans demokratiuppdrag?
  • Barnkonventionen och skolan.
  • Vad innebär arbete med kontroversiella frågor?
  • Stegvis arbetsgång för implementering av arbetet med demokrati och kontroversiella frågor.
  • Hur arbetet med demokrati och kontroversiella frågor går till i praktiken.
  • Metoder för genomförande.
  • Arbetssätt och metoder för undervisningen för att bemöta åsikter som kan strida mot skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag.
  • Hur skolbibliotekarier samt studie- och yrkesvägledare kan involveras i demokrati- och värdegrundsarbetet.
  • Arbete före, under och efter Skolval.

För dig som är lärare

För lärare finns nu utbildningsmaterialen Prata demokrati i gymnasiesärskolan och Prata demokrati i gymnasieskolans yrkesprogram som syftar till att vara en resurs, väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna.

Materialet är framtaget av Charlotta Granath, pedagog och EU-skolambassadör på uppdrag av MUCF