Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Bild: 

Omslag till rapporten Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Resultat och effekter 2017

Sammanställningen visar att effekterna som organisationerna rapporterat in till myndigheten ligger i linje med bidragets syften. De projekt som redovisas i den här rapporten bidrar främst till ett brett förebyggande arbete för att ge unga i utanförskap ett sammanhang och en möjlighet till påverkan och dialog.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-06-01

Sidantal: 

20
0:00 kr

Relaterade publikationer

Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
2019-02-21
0:00 kr
2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr