Hoppa till huvudinnehåll
 

Fokus 17, del 3 - Unga hbtq-personer

Etablering i arbetslivet

Delrapporten visar att unga hbtq-personer generellt sett har svårare att etablera sig i arbetslivet. Det handlar både om att få ett jobb och att känna att de kan vara kvar på jobbet. Gruppen har större erfarenhet av långtidsarbetslöshet än andra unga, möjligen till följd av den diskriminering och de trakasserier som tidigare studier visat att hbtq-personer utsätts för.

Tabellbilaga till Fokus 17