Ett år med Lupp

Bild: 

Omslagsbild med animerad karta över ett lokalsamhälle

Ett år med Lupp

I 15 år har alla Sveriges kommuner haft möjlighet att genomföra ungdomsenkäten Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Totalt har 177 kommuner någon gång genomfört Lupp, många kommuner har gjort det flera gånger. Lupp är ett välkänt verktyg runt om i landet och har under åren också använts i andra länder.
Men Lupp är mer än en enkät. Genom att medverka i Lupp kan kommuner och regioner ta ett ordentligt kliv framåt i det egna utvecklingsarbetet.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-06-02

Sidantal: 

28
0:00 kr