Hoppa till huvudinnehåll
 

En sammanfattad bild av ungas levnadsvillkor i Sverige

UNG IDAG 2024:1

Framsida på rapporten Ung idag 2024
Utgivningsdatum:
Sidor: 56

Ladda ner för utskrift

Regeringens ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Den här rapporten är en del i MUCF:s arbete med att följa upp hur ungas levnadsvillkor utvecklas gentemot detta mål. Rapporten ger en sammanfattad bild av ungas levnadsvillkor och lyfter fram de viktigaste förändringarna över tid, liksom skillnader mellan olika grupper av unga utifrån kön, födelseland eller ålder. 

UNG IDAG 2024:1 är indelad i sex delar som visar ungas levnadsvillkor inom olika delar av livet:

  •     Utbildning
  •     Arbete och boende
  •     Ekonomisk och social utsatthet
  •     Inflytande och representation
  •     Fysisk och psykisk hälsa
  •     Kultur och fritid

Resultaten i rapporten bygger på statistik från ungidag.se.

Rapporten visar att de flesta unga har goda levnadsvillkor men att det finns stora skillnader mellan olika grupper av unga. Unga utrikes födda har exempelvis sämre ekonomiska villkor samt större utmaningar i skolan och på arbetsmarknaden än inrikes födda, även om skillnaderna har minskat något de senaste åren.

De allra flesta unga mår bra, men samtidigt kan vi se att psykiska besvär i form av ängslan, oro och ångest ökat under lång tid, särskilt bland unga tjejer. Rapporten synliggör också att unga utsätts för våldsbrott i högre grad än befolkningen i övrigt.

Vi har i årets UNG IDAG-rapport även en separat del som ger en mer djupgående bild av ungas inflytande och delaktighet i samhället: UNG IDAG 2024:2 En fördjupad bild av ungas inflytande och delaktighet

Tidigare rapporter

Ta gärna del av tidigare rapporter i serien UNG IDAG.