Hoppa till huvudinnehåll
 

Främja ungas förutsättning att delta i demokratin

Slutrapport av regeringsuppdrag KU2020/00497/M

Rapportens framsida där två personer syns skrattande
Utgivningsdatum:
Sidor: 25

Ladda ner för utskrift

I mars 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta  med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin. Uppdraget innebar också att utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt stärka delaktigheten i demokratin.

Samarbete med kommuner och en region

För att lyckas med uppdraget valde MUCF att samarbeta med aktörer som har en närmare kontakt med unga än vad vi själva har. För att dessutom uppnå långsiktighet i arbetet tecknades femåriga överenskommelser med sju kommuner och en region. De fick i uppdrag att identifiera en samhällsutmaning där unga skulle kunna bidra till lösningen. 

Utbildning i Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

I inledningen av uppdraget utbildade MUCF tjänstepersoner inom dessa kommuner och regioner i Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv. MUCF har också bildat en samverkansgrupp med kommunerna och regionerna för att utbyta erfarenheter. Vi har även deltagit i en rad seminarier och konferenser samt varit engagerade i satsningen Demokratin 100 år.

Demokratipaket till skolan

Parallellt med detta arbete har vi tillsammans med bland annat Göteborgsregionen och Västerås stad tagit fram läromedel och metodmaterial som kan underlätta skolans demokratiarbete. Detta har fortsatt utvecklats inom ramen för Skolval 2022 till riksdagen och vi har samlat flera material under paraplyet MUCF:s demokratipaket till skolan

Förslag

Slutligen har MUCF formulerat tre förslag inom ungas delaktighet.

  1. Att MUCF ges en instruktionsbunden uppgift inom ungdomspolitiken att verka för att främja ungas förutsättningar att delta i demokratin.
  2. Att MUCF får ett förstärkt och förlängt uppdrag att långsiktigt arbeta med metoder och modeller för att öka ungas delaktighet i den lokala demokratin, med särskilt fokus på unga som traditionellt inte deltar i och har låg kunskap om demokratin.
  3. Att regeringen utreder möjligheten att föreslå obligatorisk uppföljning av ungas levnadsvillkor på lokal nivå.