Möt mig där jag är

Bild: 

Omslag till Möt mig där jag är

Möt mig där jag är

Om hur ungdomsprojekt som finansieras av Europeiska Socialfonden arbetar med bemötande. Bemötande har i tidigare studier visat sig vara en avgörande framgångsfaktor när unga deltagare själva beskriver vad som varit annorlunda i projektverksamheten visavi myndigheternas ordinarie verksamhet.

I rapporten intervjuas deltagare och anställda inom projekten om vad som kännetecknar ett framgångsrikt bemötande. Vi har besökt projekt från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder för att identifiera de metoder som projekten använder i sitt bemötande.

Rapporten är tillfälligt slut.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-12-03

Sidantal: 

46
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr