Inte bara praktik

Bild: 

Omslagsbild på ung kille

Inte bara praktik

Ungas arbetslivskontakter i arbetsmarknadsprojekt

Rapporten En kartläggning av ungas arbetslivskontakter i arbetsmarknadsprojekt finansierade av Europeiska socialfonden tar upp frågor som: vilka typer av insatser möter de unga deltagarna? Vilka branscher kommer de i kontakt med? Vilka utmaningar upplever de yrkesverksamma i projekten i genomförandet av insatser med arbetslivsanknytning? Vad tycker de unga om insatserna?

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-12-22

Sidantal: 

32
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr