Hoppa till huvudinnehåll
 

Projektbidragens användning och effekter

Återrapportering av fem statsbidrag till ideella organisationer och stiftelser 2024

Framsida rapport projektbidrag 2024
Utgivningsdatum:
Sidor: 82

Ladda ner för utskrift

Här redovisas resultat och effekter av de fem projektbidrag som slutredovisats till MUCF 2023 som:

  • motverkat eller förebyggt rasism eller liknande former av intolerans
  • stärkt demokratin
  • stöttat barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande
  • främjat mötesplatser för unga hbtqi-personer
  • genomfört hälsofrämjande insatser för romer.

Rapporten ger en bild av vad bidragen har använts till, vilka som har fått bidrag och var i landet bidragen har använts. Den statistik som redovisas baseras på grunddata från MUCF:s e-tjänst och utgår ifrån de slutredovisningar som handlagts och godkänts 2023.

Statsbidragens resultat och effekter analyseras mot bakgrund av de syften som pekas ut i förordningarna för respektive projektbidrag. Beskrivningarna av resultat och effekter baseras på information som organisationerna angett i sin slutredovisning till MUCF.

MUCF bedömer att de resultat och effekter som projektägarna har redovisat ligger väl i linje med bidragens syften, målen för politiken för det civila samhället och för ungdomspolitiken.