Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga, maskulinitet och våld

Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Omslag till Unga, maskulinitet och våld
Utgivningsdatum:
Sidor: 74

Ladda ner för utskrift

Vi har sedan 2011 arbetat med regeringsuppdrag som har handlat om jämställdhet, maskulinitet och våld. I arbetet med dessa uppdrag har fokus ofta hamnat på den som har blivit utsatt. Att skydda och stötta personer som utsätts för våld är ett mycket viktigt arbete, men för att verkligen förebygga att unga blir utsatta för våld bör fokus riktas även mot de som faktiskt utsätter andra för våldet. Det har vi gjort i det här uppdraget. Vi har tittat på hur maskulinitetsnormer och inställningen till jämställdhet kan påverka benägenheten att utöva våld. Vi har också tittat på hur universell våldsprevention med ett genusperspektiv kan fungera.