Projektbidragens användning och effekter 2018

Bild: 

Projektbidragens användning och effekter 2018

Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner

Den här rapporten tar upp hur tre projektbidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner har använts och vad de fått för effekter. Myndigheten gör bedömningen att de resultat och effekter som projektägarna har rapporterat in ligger väl i linje med bidragens syften.

Av organisationernas svar att döma gav också en majoritet av projekten långsiktiga effekter. Vi drar även slutsatsen att statsbidragen många gånger växlas upp av de ideella projektägarna, och att staten därmed ges god valuta för pengarna.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-88455-81-9

Utgivningsdatum: 

2018-06-01
0:00 kr

Relaterade publikationer

Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
2019-02-21
0:00 kr
2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr