Hoppa till huvudinnehåll
 

Stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer

Delrapport 2 av regeringsuppdrag (2019/01404/MRB)

Omslag - Mörkröd text på rosa bakgrund
Utgivningsdatum:
Sidor: 70

Ladda ner för utskrift

MUCF har i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. I delrapport 2 presenteras MUCF:s arbetet med regeringsuppdraget, tillsammans med ny kunskap om unga hbtq-personers behov av tillgängliga, trygga och stärkande fritidsaktiviteter.

Ytterligare kunskap om civilsamhällets och offentliga aktörers förutsättningar, behov och utmaningar för att kunna starta och driva mötesplatser för unga hbtqi-personer presenteras också.

I delrapport 2 lämnar MUCF ett antal förslag och bedömningar gällande framtida insatser som myndigheten anser kan stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Ta gärna del av delrapport 1 också, som lämnades till regeringen i mars 2020.