Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Projektets resa från start till mål

För att ansöka, genomföra och slutrapportera ett projekt inom Erasmus+ måste ni gå igenom ett antal steg på vägen - före, under och efter projektet.

Innan projektet

Få en idé

Vad för slags projekt vill ni göra? Är det praktiskt genomförbart och uppfyller projektet alla krav? Tänk igenom noga och diskutera internt.

Hitta en partner

Om ni inte redan har en partner så kan man hitta en internationell samarbetspartner i databasen Otlas.

Utveckla idén ihop

Börja i god tid med att utforma projektet. Jobba tillsammans med er samarbetsorganisation för att utveckla er projektidé. Tänk strategiskt. Vad vill ni göra, varför och hur ska ni göra det? Det är också viktigt att ungdomarna får vara med i idéutvecklingen och planeringen.

Använd er gärna av MUCF:s samverkansmodell som finns både på svenska och engelska när ni utvecklar er idé tillsammans :

Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället

Collaboration model

Registrering

Registrera er organisation i EU-kommissionens databas för organisationer (Organisation Registration System). Instruktioner hur ni gör det: Innan ni ansöker om EU-bidrag

Ansök om projekt

Tänk på att beskriva en behovsanalys (varför behövs det här projektet), vilka aktiviteter ni ska göra, vilka mål ni vill uppnå och vad deltagarna ska uppnå samt hur projektets resultat ska spridas vidare till andra. Tänk också på alla praktiska arrangemang som behövs för att projektet ska fungera, som till exempel att ordna boende för deltagarna. I det här skedet är det viktigt att påbörja en risk- och säkerhetsanalys. 

Ansökningsportalen för Erasmus+

Under projektet

Godkänd ansökan?

Projektet kan börja! Finslipa ert schema, få alla detaljer på plats och planera det sista inför att ni skickar iväg eller tar emot era deltagare. Skicka in kontraktet underskrivet till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, för att få den första utbetalningen av bidraget. Det är även viktigt att ni fortsätter arbetet med er risk- och säkerhetsanalys. 

Samarbetsavtal

När ni har fått er ansökan godkänd kan alla deltagande organisationer i projektet skriva under ett samarbetsavtal. I det gör ni bland annat upp vem/vilka som har hand om budgeten, vilka roller alla organisationer tar sig an i projektet och hur ni ska agera om något händer. 

Kommunicera projektet

En process som löper parallellt under hela projektet är att berätta om att projektet pågår - utanför projektgruppen. Ni kan till exempel bjuda in lokaltidningen, politiker, med flera. 

Glöm inte att använda rätt loggor och text när ni kommunicerar projektet. I EU-kommissionens kommunikationsguide finns detaljerade tips och länkar till material: 

Rekrytera deltagare

Behöver ni rekrytera deltagare till ert ungdomsutbyte eller till er kompetensutvecklingsaktivitet? Glöm inte att vara ute i god tid.

Registrera deltagare

Lägg in alla deltagare i slutrapporteringsverktyget Beneficiary Module så snart ni har namn och annan information. Läs mer: Slutrapportering.

Deltagarna kommer

Nu börjar aktiviteterna! Glöm inte att få deltagarlistan underskriven innan alla åker hem. 

Efter projektet

Utvärdera

Det är viktigt att deltagarna får utvärdera sitt eget lärande. Ni kan till exempel använda verktyget Youthpass.

Rapportera

Rapportera in aktiviteter och budget i slutrapporteringsverktyget Beneficiary Module och skicka in er slutrapport för att få utbetalningen av återstoden av bidraget. Läs mer: Slutrapportering.