Hoppa till huvudinnehåll
 

Prata EU med unga

Välkommen att ta del av vår verktygslåda som riktar sig till yrkesverksamma som möter unga i skolan eller på deras fritid. Till exempel fritids- eller ungdomsledare, lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Du som dagligen möter unga i skolan eller på deras fritid är viktig i arbetet med att öka ungas kunskap om EU och därmed deras möjligheter till ett aktivt och inflytelserikt medborgarskap.

Som inspiration och vägledning i arbetet tar vi fram olika former av stöd och insatser för hur du kan arbeta för att öka ungas delaktighet i frågor som rör EU, demokrati och ungas vardag. Du kan använda, mixa och anpassa stödet som det passar dig och unga i din närhet.

Stödet är särskilt framtaget för att passa i dialog med unga i högstadie- och gymnasieålder.  

Prata EU

Prata EU webbutbildning

Delta i vår kostnadsfria webbutbildning som ger kunskap om hur du kan prata EU med unga. Filmer, texter och intervjuer varvas med interaktiva övningar. Utbildningen tar cirka 2,5 timmar att genomföra: Registrera dig och gå utbildningen redan idag

Tipsa gärna dina kollegor!

Vi har förberett  marknadsföringsmaterial för webbutbildningen som ni är välkomna att använda:

Vill ni veta mera? Några av de som gått webbutbildningen säger:

  • "Det var lätt att hänga med och inte långdraget. Så jag var engagerad under hela utbildningen."
  • "Bra med information om programmen som finns för unga så att man som lärare kan informera sina deltagare."
  • "Jag återupptog och uppdaterade kunskapen jag hade sen tidigare, samt lärde mig något nytt."

Vad är ett europeiskt medborgarskap?

Den här korta filmen ger en överblick över ungas möjligheter att på olika sätt göra sina röster hörda i val och mellan val inom EU. Det här är speciellt viktigt inför EU-valet i juni 2024 - många unga röstar för första gången. Filmen kan användas som en introduktion till att diskutera europeiskt medborgarskap och demokrati. 

EU:s ungdomsstrategi på lokal nivå

MUCF har tagit fram en praktisk handbok som hjälper lokala aktörer att stärka sitt arbete för att öka ungas delaktighet i EU-frågor. Boken förklarar hur Sveriges och EU:s ungdomspolitik hänger ihop - videon ger en kort introduktion. Ladda ner handboken här: EU:s ungdomsstrategi på lokal nivå.

Hur engagerar vi unga?

Hur kan vi sammanföra unga genom EU:s ungdomsprogram?

Hur stärker vi unga med stöd av den öppna fritidsverksamheten?

Presentationsmaterial

Använd gärna det här materialet för att dela kunskapen om hur EU fungerar. 

Materialet är framtaget under 2019.

Metoder och övningar

Behöver ni extra hjälp? Vi har tagit fram dessa metoder som på ett enkelt, roligt och interaktivt sätt utmanar, väcker frågor och fördjupar ungas kunskap om EU. 

Europabarometern 2.0 publicerades 2024, resten av materialet 2019.

Metoder på engelska

Om du jobbar med unga som inte har svenska som modersmål, finns även engelska översättningar av metoderna. Målet är det samma, att väcka intresse och fördjupa ungas kunskap om EU på ett roligt sätt.

Materialet är framtaget under 2019.

Engagera unga i EU-frågor!

Vad är EU:s ungdomsdialog?

EU:s ungdomsdialog är en konsultationsprocess som samlar in synpunkter från unga i hela EU. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för medlemsstaterna. Därför är dialogen ett viktigt verktyg för att få fler unga att bli delaktiga i EU-frågor.

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer har till uppgift att genomföra EU:s ungdomsdialog i Sverige. MUCF stöder LSU i det här uppdraget genom att hjälpa till med olika insatser, till exempel lokala demokrativerkstäder.

Här hittar du all information om EU:s ungdomsdialog

Publikationer

Inom MUCF:s uppdrag att öka EU-kunskapen och stärka delaktigheten i EU-frågor, tar vi fram en hel del publikationer. Några exempel:

Här hittar du alla MUCF:s internationella publikationer.

Bokhylla med publikationer