Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Prata EU med unga

Illustration för webbutbildningen Rätt att veta!

Välkommen att ta del av vår verktygslåda som riktar sig till yrkesverksamma som möter unga i skolan eller på deras fritid. Till exempel fritids- eller ungdomsledare, lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Du som dagligen möter unga i skolan eller på deras fritid är viktig i arbetet med att öka ungas kunskap om EU och därmed deras möjligheter till ett aktivt och inflytelserikt medborgarskap. 

Som inspiration och vägledning i arbetet tar vi fram olika former av stöd och insatser för HUR du kan engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras vardag. Använda, mixa och anpassa stödet som det passar dig och unga i din närhet.

Stödet är särskilt framtaget för att passa i dialog med unga i högstadie- och gymnasieålder.  

Prata EU - webbutbildning

Delta i vår kostnadsfria webbutbildning som ger kunskap om HUR du kan prata EU med unga. Filmer, texter och intervjuer varvas med interaktiva övningar. Utbildningen är uppbyggd i lärplattformen Learnifier. Den tar cirka två timmar att genomföra och du kan enkelt dela upp utbildningen utifrån dina egna önskemål och möjligheter.

Registrera dig och gå utbildningen redan idag! 

 

Tipsa gärna kollegor om webbutbildningen!

Prata EU - verktygslåda

Innehållet i verktygslådan skapar – tillsammans eller var för sig – goda förutsättningar för dialog, delaktighet och engagemang bland unga. Verktygslådan utvecklas och byggs på allt eftersom.    

Metoder och övningar

Metoder som på ett enkelt, roligt och interaktivt sätt utmanar, väcker frågor och fördjupar ungas kunskap om EU. 

Metoder på engelska

Publikation om Brexit

En publikation som på ett intressant och tillgängligt sätt förklarar en aktuell och komplex EU-fråga som berör väldigt många människors vardag. Publikationen kan användas för att väcka ungas nyfikenhet och öka deras kunskap om det europeiska samarbetet. Till din hjälp får du gärna använda våra förslag till reflektionsfrågor och praktiska uppgifter.

Rapport om EU-kunskap

En rapport om organisationers kunskap om EU och ungas engagemang i EU- och demokratifrågor. Rapporten kan användas som underlag för att hitta rätt ingångar till att väcka ungas engagemang kring olika frågor. Den kan även användas för att förankra och utveckla EU- och demokratifrågor inom din verksamhet. 

Presentationer och presentationsstöd

Presentationsmaterial som ger kunskap om hur EU fungerar och vilka möjligheter det finns för unga att påverka Europapolitiken. Presentationerna innehåller även diskussionsfrågor som kan användas tillsammans med presentationerna eller separat. 

EU:s ungdomsstrategi på lokal nivå

En praktisk handbok som hjälper lokala aktörer att stärka sitt arbete för att öka ungas delaktighet i EU-frågor. I handboken presenteras hur Sveriges och EU:s ungdomspolitik hänger ihop och hur lokala aktörer kan ta stöd i europeiska och nationella strategiska dokument, som till exempel EU:s ungdomsstrategi 2019-2027 och Sveriges ungdomspolitiska skrivelse.

Film - Europeiskt medborgarskap

En kortfilm (2 min) om ungas möjligheter att på olika sätt göra sina röster hörda i val och mellan val. Filmen kan användas som en introduktion till att diskutera europeiskt medborgarskap och demokrati.