Statsbidrag med anledning av Covid-19 till socialt särskilt utsatta

Bild: 

Bild på omslaget av delrapporten

Statsbidrag med anledning av Covid-19 till socialt särskilt utsatta

I juni 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att fördela 48 miljoner kronor till civilsamhället med anledning av covid-19. Statsbidraget skulle gå till organisationer, församlingar och trossamfund som vänder sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

När ansökan stängde hade vi fått 231 ansökningar. Av dessa fick 17 verksamheter del av statsbidraget, vilket visar en hög konkurrens om bidraget. I denna delrapport ger vi en bild av uppdraget, ansökningsprocessen samt fördelningen av bidraget. Uppdraget slutrapporteras den 30 september 2021. 

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2020-12-22

Sidantal: 

25
0:00 kr

Relaterade publikationer

Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
2019-02-21
0:00 kr
2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr