Uppdrag HBTQ

Bild: 

Omslag till rapporten Uppdrag HBTQ. Bilden föreställer två personer som kysser varandra.

Uppdrag HBTQ

Ungdomsstyrelsens slutrapport om mötesplatser för unga hbtq-personer

Ungdomsstyrelsen har med en mängd utbildningar, konferenser, nätverksträffar och publikationer förmedlat kunskap och metoder för att skapa tryggare mötesplatser och fritidsverksamhet för hbt-ungdomar.

Unga hbt-personer är i större utsträckning än andra unga utsatta för osynliggörande, diskriminering, trakasserier, våld och hot om våld. Detta leder till att de har sämre hälsa än övriga i ungdomsgruppen.

Ungdomsstyrelsens rapport Hon hen han. En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner som publicerades 2010 visar att unga hbt-personer i högre grad än andra unga blir utsatta i skolan, men även i hemmet. Därför har det varit särskilt viktigt att stärka fritidsarenan för denna grupp unga.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-03-03

Sidantal: 

28
0:00 kr

Relaterade publikationer

Illustration till bokomslag Öppna skolan.
2015-02-26
0:00 kr
2010-02-10
0:00 kr