Hoppa till huvudinnehåll
 

Meänkieli

Virasto nuoriso- ja siviliyhtheiskuntakysymyksille (MUCF) oon valtiolinen virasto joka ottaa esile ja jakkaa tietoa nuoritten elämänehoista ja siviliyhtheiskunnan ehoista. Met jaama valtiontukea joka antaa suurile ja pienile organisasuunile maholisuuen ette pittää toimintaa. Meän kansanväliset yhtheistyöt antavat nuorile maholisuuen ette olla töissä volontäärinä, opiskella elikkä praktiseerata muussa eurooppalaisessa maassa.
MUCF oon kansalinen kontturi EU-ohjelmille Erasmus+ja Eurooppalaisele solitariteettiryhmäle.

Siviliyhtheiskuntapolitiikka
Ruottalaisen siviliyhtheiskuntapolitiikan päämäärä oon ette parantaa ehtoja sivilille yhtheiskunnale, joka oon keskinen osa temokratiista. Se tehhään keskustelussa sivilin yhtheiskunnan organisasuunitten kansa. 
Meän tehtävät tulevat hallitukselta ja niile met kansa ilmotamma takashiin kunka meän työn kansa oon menny. Periuutin 2022-2024 aikana met tehemä olletikki töitä:
•    ette lisätä julkisitten aktööritten tietoa siviliyhtheiskunnan etelytyksistä, rollista ja lisäarvosta.
•    ette lisätä yhenmukhaisuutta, yhtheenjärjestystä ja avomuutta julkisitten aktööritten avustusantamisessa.
•    ette julkisitten aktööritten yhtheistyöprosessit paranevat niin ette sivili yhtheiskunta saattaa osalistua vielä enämpi. 

Nuorisopolitiikka
Ruottin nuorisopolitiikan päämäärä oon ette kaikila nuorila pittää olla hyvät elämänehot, valtaa ette muotostaa heän elämän ja ette niilä oon vaikutusvalta yhtheiskuntakehistyksen yli. 
Meän tehtävät tulevat hallitukselta ja niile met kansa ilmotamma takashiin kunka meän työn kansa oon menny. Periuutin 2022-2024 aikana met tehemä olletikki töitä:
•    ette lisätä sosiaalia sisälyttämistä ja ette useampia nuoria etapleeraavat itteä työ- ja yhtheiskuntaelähmään.
•    ette lisätä kaikitten nuoritten saatavuutta merkittävhiin ja kehittävhiin vapa-aika-aktiviteethiin.
•    vähentää nuoritten kasvanti- ja elämisehoitten eroja.
•    Lisätä psyykilistä terhveyttä nuoritten kesken.

Ota meän kansa yhtheyttä
Sie olet aina tervetullu ottamhaan MUCF:in kansa yhtheyttä. Meän kontturi oon Växjöössä ja sie saat yhtheyttä helppoimasti 
•    e-postin kautta:info@mucf.se
•    telefooni: 010-160 10 00

Kaikki tiot jokka tulevat MUCF:hiin tulevat julkisiksi asiakirjoiksi joitako yksityisilä henkilöilä ja meetioila oon oikeus vaatia ulos. Ennen ko julkista asiakirjaa jätethään ulos tehhään arviointo jos jokku tioista kuuluvat sekretessin alle.
Jos sie halvaat vaatia ulos julkisen asiakirjan sie otat yhtheyttä rekistraattorin kansa registrator@mucf.se elikkä telefooninumeron kautta 010-160 10 00.