Hoppa till huvudinnehåll
 

Romani chib (romska)

O vlasti bašo ternengere thaj civilno sarinipaskere pučiba (VTCSP (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)) tano jek Phuvjakor vlasti si ikalela thaj buvljarela džaniba bašo ternengere dživdipaskere preduslovija thaj e civilno sarinipaskere (društvoskere) preduslovija. Amen ulavaja o državna pomožibaskere love kola so dena šajipa sar e tikne adžahar e bare organizacienge te keren pumari buti. Amare internacionalna suradibaskere butikeriba dena e ternenge šanse te keren buti sar volonterija, te studirinen ja pale te praktizirinen ki jek javer evropikani phuv.
O MUCF tano jek nacionalno kancelarija e EU-skere programenge Erasmus+ thaj i Evropikani solidaritetikani grupa.

Civilno društvoskiri (sarinipaskiri) politika
O cili e švedikane civilno društvoskere politikaja tano o preduslovija bašo civilno društvo sar jek centralikano kotor kotar i demjokratija te ovel pošukar. Odova ka ovel ko dialogo e civilno društvoskere organizaciencar. 
Amari buti dela pes amenge kotar i vlada thaj  amen olenge raportirinaja sar kerdža pe I buti. Ko periodi maškar o 2022-2024 amen keraja buti specijalno bašo:
•    barakerdo džanibe ko phravdikane akteria bašo  civilno društvoskere preduslovija, uloga thaj o barakerdo vrednost (kučipe).
•    barakerdo jekhipe, kordiniribe thaj haljovdipe ko dejbe dumodejbe ko phravdikane akterija.
•    o suradibaskere procesija ko phravdikane akterija te oven pošukar kaj te šaj o civilno društvo te ovel pobut aktivno. 

Ternengiri politika
E Švedikane ternengoro politikakoro cili tano sa e ternen te ovel šukar dživdipaskere preduslovija,  zor te formirinen pumaro dživdipa thaj šajipe te uticinen ko društvoskoro angledžajbe. 
Amari buti dela pes amenge kotar i vlada thaj  amen olenge raportirinaja sar kerdža pe I buti. Ko periodi maškar o 2022-2024 amen keraja buti specijalno bašo:
•    barakerdo socialno inkludiribe thaj so buteder terne te etablirinen pes ko butikeribaskoro thaj društvoskoro dživdipe
•    barakerdo socialno inkludiribe thaj so buteder terne te etablirinen pes ko butikeribaskoro thaj društvoskoro dživdipe
•    tiknjarkerde javeripa ko ternengoro barjojbe thaj dživdipaskere preduslovija.
•    barakerdo  psihikano sastipe maškar o terne.

Kontaktirin amen
Tu sian sakova var šukaralo te kontaktirine e MUCF-e. Amari kancalarija tani ko Växjö thaj tu šaj te kontaktirine amen jekhčhanutne e: 
•    e-poštaja: info@mucf.se
•    telefoni: 010-160 10 00

Sa o podatke so avena ko MUCF ovena phravde dokumentija kori so sakova dženo thaj media isi olen pravo te roden olen. Angleder te mukhel pe jek phravdo dokumenti kerela pe jek procenibe te isi disave dokumentija  so ovena arakhle kotar o sekretesi.
Te mangljan te rode jek phravdo dokumenti tegani kontaktirin  e registratore ko registrator@mucf.se ja pale ko telefoni 010-160 10 00