Hoppa till huvudinnehåll
 

Rapportserier

MUCF har i uppdrag att följa upp ungas levnadsvillkor och det civila samhällets förutsättningar. En viktig del i detta är de återkommande undersökningar och analyser vi gör. 

I uppföljningssystemet för ungdomspolitiken ingår tre rapportserier:

  • Fokus
  • UNG IDAG
  • Unga med attityd

I uppföljningssystemet för civilsamhällespolitiken ingår en rapportserie:

  • Villkorsrapporten

Fokus

Varje år gör vi en djupare analys av ett aktuellt ämne kopplat till ungas levnadsvillkor. Till dessa studier gör vi ofta egna intervjustudier och kompletterar med analyser från vår nationella ungdomsenkät. 

UNG IDAG

Varje år gör vi en fördjupningsrapport baserad på statistik från vår sajt ungidag.se

Unga med attityd

Unga med attityd är en analys av ungas attityder och värderingar till ett antal samhällsområden. I denna studie undersöks även vuxnas attityder, vilket gör det möjligt att jämföra attityder och värderingar hos unga med äldre generationer. Undersökningen görs var femte-sjätte år. Den senaste släppte vi i tre delar år 2019.

Villkorsrapporten

Det finns sex grundläggande principer som är vägledande för relationen mellan det offentliga och det civila samhället. Varje år följer vi upp det civila samhällets villkor med utgångspunkt i dessa sex principer: Självständighet och oberoende, Dialog, Kvalitet, Långsiktighet, Öppenhet och insyn samt Mångfald.