Bredda normen

Bild: 

Bredda normen

En kunskapssammanställning om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden

Unga som på olika sätt bryter mot hetero- och cisnormer har sämre levnadsvillkor och mår sämre än andra unga. Psykisk ohälsa påverkar ungas etableringsmöjligheter men också deras psykiska välmående på arbetsplatsen. 

Rapporten tar upp forskning om unga hbtq-personers yrkesval och deras etablering på arbetsmarknaden i ett antal länder i Europa och Nordamerika samt i Australien. Den tar också upp unga hbtq-personers upplevelser på arbetsplatsen. 

I dagsläget saknas svensk forskning på de här områdena.

 

Produktinformation

ISBN: 

978-91-88455-59-8

Utgivningsdatum: 

2018-03-13
0:00 kr

Relaterade publikationer

Illustration till bokomslag Öppna skolan.
2015-02-26
0:00 kr
2010-02-10
0:00 kr