Hoppa till huvudinnehåll
 

Bredda normen

En kunskapssammanställning om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden

breddanormenkunskap
Utgivningsdatum:

Ladda ner för utskrift

Unga som på olika sätt bryter mot hetero- och cisnormer har sämre levnadsvillkor och mår sämre än andra unga. Psykisk ohälsa påverkar ungas etableringsmöjligheter men också deras psykiska välmående på arbetsplatsen. 

Rapporten tar upp forskning om unga hbtq-personers yrkesval och deras etablering på arbetsmarknaden i ett antal länder i Europa och Nordamerika samt i Australien. Den tar också upp unga hbtq-personers upplevelser på arbetsplatsen. 

I dagsläget saknas svensk forskning på de här områdena.