Hoppa till huvudinnehåll
 

Regional utveckling och landsbygdsutveckling

Att arbeta med hållbar regional utveckling innebär att arbeta med och för alla unga i åldern 13–25 år. En attraktiv landsbygd och glesbygd rör alla unga, oavsett könstillhörighet, bakgrund eller boendeort.

MUCF:s uppdrag innebär att svara på remisser där vi påtalar betydelsen av att ha ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv i till exempel en Regional utvecklingsstrategi (RUS).

Vi lyfter också ungdomsperspektivet i myndighetsnätverk som MUCF ingår i. Vi är tydliga med vikten av att se unga som en resurs inom regional utveckling och synliggör de insatser som behövs för att unga ska känna sig delaktiga i samhället och dess utveckling.