Hoppa till huvudinnehåll
 

Så fördelas bidraget till barn- och ungdomsorganisationer

Bidraget går till barn- och ungdomsorganisationer och till stöd för barn- och ungdomsorganisationernas medlemsföreningar.

För barn- och ungdomsorganisation som företräder personer med funktionsnedsättning fördelas ett extra bidrag. Notera att fördelningen kan variera bland annat beroende på hur många organisationer som beviljas bidraget samt hur många medlemmar de har. 

Organisationsbidrag

Bidraget fördelas antingen med en fast och rörlig del eller bara en fast del om organisationen inte uppfyller alla villkor med bidraget.

Organisationsbidraget består av fyra delar. Det här gäller för 2024:

  • Samtliga organisationer beviljas ett fast belopp om 432 250 kronor.
  • Organisationer som uppfyller samtliga villkor får också ett rörligt bidrag som grundas på antalet medlemmar i åldrarna 6-25 och på antalet medlemsföreningar i organisationen. Bidrag per medlem: 29,33 kronor. Bidrag per medlemsförening: 1 857 kronor.
  • Den tredje delen är ett påslag på 200 procent på summan av de delarna i bidraget som nämns ovan. Det är ett bidrag som ska komma era medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet till del.
  • För barn- och ungdomsorganisation som företräder personer med funktionsnedsättning fördelas dessutom ett extra bidrag för att deras verksamhet är särskilt resurskrävande. Organisation med 0-200 medlemmar i åldern 6-25 år: 150 000 kronor. Organisation med 200 eller fler medlemmar i åldern 6-25 år: 225 000 kronor.