Unga i fokus

Bild: 

Omslag till guiden Unga i fokus

Unga i fokus

Guide för fokusgruppsamtal med unga

Samtal i fokusgrupper är en av flera metoder för att arbeta med ett ungdomsperspektiv och ta reda på mer om ungas levnadsvillkor. Unga i fokus ger en vägledning i hur du ska tänka och praktisera fokusgruppsamtal med unga.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-04-21
0:00 kr