Även i den bästa av föreningar

Bild: 

Omslag till Även i den bästa av föreningar.

Även i den bästa av föreningar

Om förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp

I en ledarroll bör medvetenhet och kunskap om sexuella kränkningar och övergrepp vara ett naturligt inslag. Den här rapporten belyser vilka förebyggande insatser som föreningarna riktar till såväl unga som till ledare.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-10-13

Sidantal: 

68
0:00 kr