Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Finansieras av Europeiska unionen

Budget Erasmus+

Budgetfördelningen är indikativ och viss flexibilitet finns för förflyttningar mellan programområden inom respektive program.

Erasmus + Ungdom - tillgänglig budget i euro för 2024

Total budget för Erasmus+ Ungdom: 8 154 511

Ungdomsutbyten och kompetensutveckling: 4 552 927  - varav 2 276 464 är reserverade för ackrediterade projekt.

Projekt för att öka ungas delaktighet: 768 183

DiscoverEU:s inkluderingsinsats: 191 745

Småskaliga partnerskap: 617 811

Partnerskap: 2 023 845

Ackreditering

Total budget för ackrediterade projekt: 2 276 464 € 

Budgeten fördelas utifrån en fördelningsnyckel som EU-kommissionen tillhandahåller. 

Hur mycket bidrag ett ackrediterat projekt beviljas beror på flera olika faktorer:

  • Den totala budgeten som finns tillgänglig
  • Den beräknade budgeten som krävs för att implementera aktiviteterna
  • Fastställda minimum- och maximumbelopp
  • Kvalitet första året betyder det vilken poäng ni får på er ackrediteringsansökan, när ni sedan genomfört ett projekt så övergår det till kvalité på genomförande av projekt vilket betyder vilken poäng ni får på er slutrapport. 
  • Prioriteringar i era projekt när de kommer till inkludering, miljö och digital.

Budgeten fördelas enligt nedan:

Budget för särskilda kostnader: 40 000 € 

OBS! Beroende på hur många organisationer som söker kan detta komma att förändras.

Minimibelopp: alla organisationer får ett minimibelopp på 40 000 €. Beloppet är baserat utifrån att alla organisationer ska ha möjligheten att genomföra minst ett litet projekt. Söker man mindre belopp än minimibeloppet så får man den summa man sökt.

Maxbelopp: 200 000 €. Beloppet är baserat på tidigare års erfarenhet om vad ett större projekt kan behöva för budget.

Planerad fördelning av budget

Ungdomsutbyten och kompetensutveckling, projekt för att öka ungas delaktighet, DiscoverEU:s inkluderingsinsats:
Runda 1 70% 
Runda 2 30%

Småskaliga partnerskap och partnerskap:
50% per runda

Budget Erasmus+ Idrott - tillgänglig budget i euro för 2024

MUCF fördelar bidrag inom Erasmus+ Idrott som gäller mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn. 

Erasmus+ Mobilitet Idrott: 240 624 

Erasmus+ Ungdom och Idrott - antal ansökningsrundor 2024

Ungdomsutbyten och kompetensutveckling: 2

Projekt för att öka ungas delaktighet: 2

Småskaliga partnerskap: 2

Partnerskap: 2

Ackreditering: 1

Erasmus+ Mobilitet Idrott: 1