Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Budget Erasmus+

Budgetfördelningen är indikativ och viss flexibilitet finns för förflyttningar mellan programområden inom respektive program.

Erasmus + Ungdom - tillgänglig budget i euro för 2023

Total budget för Erasmus+ Ungdom: 7 587 244

Ungdomsutbyten och kompetensutveckling: 3 735 268  - varav 933 817 är reserverade för ackrediterade projekt

Projekt för att öka ungas delaktighet: 717 017

DiscoverEU:s inkluderingsinsats: 173 137

Småskaliga partnerskap: 620 944

Partnerskap: 2 340 878

Ackreditering

Budgeten fördelas utifrån en fördelningsnyckel som kommissioner tillhandahåller. 

Den innehåller två faktorer:

  • Kvalitet första året betyder det vilken poäng ni får på er ackrediteringsansökan, när ni sedan genomfört ett projekt så övergår det till kvalité på genomförande av projekt vilket betyder vilken poäng ni får på er slutrapport. 
  • Prioriteringar i era projekt när de kommer till inkludering, miljö och digital. 

Alla organisationer kommer också vara garanterade ett minimumbelopp. 

Total ackrediteringsbudget: 933 817 € 

Budgeten fördelas enligt nedan:

Budget för särskilda kostnader: 40 000 € 

OBS! Beroende på hur många organisationer som söker kan detta komma att förändras.

Minimibelopp: alla organisationer får ett minimibelopp på 25 000 €. Beloppet är baserat utifrån att alla organisationer ska ha möjligheten att genomföra minst ett litet projekt. Söker man mindre belopp än minimibeloppet så får man den summa man sökt.

Maxbelopp: 175 000 €. Beloppet är baserat på tidigare års erfarenhet om vad ett större projekt kan behöva för budget.

Planerad fördelning av budget

Ungdomsutbyten och kompetensutveckling, projekt för att öka ungas delaktighet, DiscoverEU:s inkluderingsinsats:
Runda 1 60% 
Runda 2 40%

Småskaliga partnerskap och partnerskap:
50% per runda

Budget Erasmus+ Idrott - tillgänglig budget i euro för 2023

MUCF fördelar bidrag inom Erasmus+ Idrott som gäller mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn. 

Erasmus+ Mobilitet Idrott: 190 528

Erasmus+ Ungdom och Idrott - antal ansökningsrundor 2023

Ungdomsutbyten och kompetensutveckling: 2

Projekt för att öka ungas delaktighet: 2

Småskaliga partnerskap: 2

Partnerskap: 2

Ackreditering: 1

Erasmus+ Mobilitet Idrott: 1