Hoppa till huvudinnehåll
 

Uppdrag från regeringen

Det är regeringen som bestämmer vad Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har för uppgift. Det beskrivs i instruktionen, i regleringsbrevet och i särskilda uppdrag.

Vår instruktion

Instruktionen beskriver vårt ansvar och vårt mål med verksamheten. Där står det vad regeringen vill att vi ska göra.

Instruktionen SFS 2018:1425 började gälla 28 juni 2018.

Instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Regleringsbrev

Varje år får vi även regleringsbrev som berättar vilka uppdrag vi har, hur mycket pengar vi får och hur pengarna ska användas.

Myndighetens regleringsbrev 2021

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag får vi genom regeringsbeslut som kan komma när som helst under året. De är tillägg till uppdragen som vi har fått i regleringsbrevet.