Hoppa till huvudinnehåll
 

Hur mår det civila samhället? I korthet.

Uppföljning av det civila samhällets villkor 2017 och 2018

Utgivningsdatum:
Sidor: 8

Ladda ner för utskrift

I den här kortrapporten samanfattar vi två rapporter om det civila samhällets villkor. Dels "Ideella föreningas villkor 2018" som beskriver hur ideella föreningars villkor skiljer sig åt utifrån de sex principerna: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. Rapporten bygger på en enkät som drygt 1 100 organisationer har svarat på. Den belyser också villkoren för idrotts-, kulturföreningar och intresseorganisationer. Dels "Civilsamhället på landsbygder och i tätort" som undersöker ideella föreningar och samfälligheter, och i vilken utsträckning deras villkor ser olika ut beroende på om de är verksamma på landsbygderna eller i tätort.