Ung idag 2013 - Hälsa och utsatthet

Bild: 

Bling bling! Guldsmycke med präglad text: Ung idag  2013

Ung idag 2013 - Hälsa och utsatthet

Kapitel: Hälsa och utsatthet

En människas hälsa påverkar i hög grad hennes livssituation, syn på samhället och möjlighet till delaktighet. Huvudområdet hälsa och utsatthet omfattar såväl fysisk som psykisk hälsa samt utsatthet i olika former. Det handlar också om att unga ska ha verklig tillgång till välfärd samt om att stärka människors möjligheter i socialt och ekonomiskt utsatta positioner.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2013-06-18

Sidantal: 

77
0:00 kr

Relaterade publikationer

Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar
2020-09-14
0:00 kr
2018-03-01
0:00 kr
Omslag på rapporten Ung idag - två killar och en tjej
2017-04-12
0:00 kr
Omslag till Inget att vänta på
2016-12-10
0:00 kr
Omslag till publikationen Ung idag 2016
2016-04-15
0:00 kr
Omslag till rapporten Ung idag 2015
2015-05-18
0:00 kr
2013-06-18
0:00 kr
2013-04-16
0:00 kr
2012-06-18
0:00 kr
2011-06-17
0:00 kr