Prata politik

Bild: 

Omslagsbild på publikationen Prata politik

Prata politik

Ett metodmaterial om demokratiska samtal i skolan

Prata politik! är ett metodmaterial för dig som arbetar på högstadiet eller gymnasiet. Det är ett stöd för lärare som vill bjuda in politiska partier till sina skolor. I materialet finns exempel på olika metoder, tips och diskussionsfrågor som kan användas i klassrummet före, under och efter att partierna bjudits in till skolan. Metodmaterialet ges ut i ny reviderad upplaga efter lagändringen som trädde i kraft 1 januari 2018 som tydliggör vad som gäller när skolor ska bjuda in politiska partier. 

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2018-04-11

Sidantal: 

86
0:00 kr