Ung idag 2013 - Inflytande och representation

Bild: 

Bling bling! Guldsmycke med präglad text: Ung idag  2013

Ung idag 2013 - Inflytande och representation

Kapitel: Inflytande och representation

Huvudområdet inflytande och representation granskar ungas möjligheter att vara en del av den demokratiska diskussionen på lika villkor som andra grupper i samhället. Här tar vi upp olika sätt för unga att påverka sin egen situation, utvecklingen i hemkommunen samt i samhället i stort.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2013-06-18

Sidantal: 

37
0:00 kr

Relaterade publikationer

2018-03-01
0:00 kr
Omslag på rapporten Ung idag - två killar och en tjej
2017-04-12
0:00 kr
Omslag till publikationen Ung idag 2016
2016-04-15
0:00 kr
Omslag till rapporten Ung idag 2015
2015-05-18
0:00 kr
2013-06-18
0:00 kr
2012-06-18
0:00 kr
2011-06-17
0:00 kr