Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor

Bild: 

Omslag till Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor

Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor

Förslag till ett utvecklat uppföljningssystem

Ungdomsstyrelsen har på uppdrag av regeringen utvecklat ett förslag på indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-02-28
0:00 kr