Gräv där du står

Bild: 

Omslag till Gräv där du står. Bilden föreställer unga i ring som tittar in i kameran.

Gräv där du står

En översikt över pågående projekt inom Europeiska socialfondens satsning Sysselsättningsinitiativet för unga. Dessa projekt ska vara inriktade på enskilda ungdomar och höja kvaliteten i satsningarna för arbetslösa. Vi ger också några exempel på hur projekt har arbetat och vilka hinder och möjligheter de har sett i sin verksamhet. Sysselsättningsinitiativet pågår över hela Europa. Tanken är att vi ska gräva där vi står, utgå från fungerande arbetssätt, inte uppfinna hjulet i onödan och ta inspiration av hur andra arbetar.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2016-09-12
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr