Hoppa till huvudinnehåll
 

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

Koden ger exempel på hur medborgare genom engagemang i idéburna organisationer kan delta i den politiska beslutsprocessen. Den är ett verktyg som myndigheter, kommuner och föreningar kan använda för att planera och utvärdera sitt samarbete. Koden togs fram 2009. Detta är den reviderade versionen från 2020.