Hoppa till huvudinnehåll
 

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag går till verksamheter som stödjer ungas ideella engagemang, stärka initiativ som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället samt stärka hbtqi-personers ställning i samhället.

Samtliga organisationer som uppfyller kraven för sökt organisationsbidrag beviljas bidrag. Storleken på bidraget baseras på organisationens storlek. 

Barn- och ungdomsorganisationer

Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer för att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. 

Till bidraget

Hbtq-organisationer

Bidrag till organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Till bidraget

Etniska organisationer

Bidrag till organisationer som arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället.

Till bidraget

Insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin

Bidrag till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt utsatta situationer. 

Till bidraget

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: