Hoppa till huvudinnehåll
 

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag går till verksamheter som stödjer ungas ideella engagemang, stärka initiativ som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället samt stärka hbtqi-personers ställning i samhället.

Barn- och ungdomsorganisationer

Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer för att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. 

Till bidraget

Hbtq-organisationer

Bidrag till organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Till bidraget

Etniska organisationer

Bidrag till organisationer som arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället.

Till bidraget

Insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin

Bidrag till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt utsatta situationer. 

Till bidraget

Insatser för människor från Ukraina som söker skydd i Sverige

Bidrag till organisationer som arbetar med mottagande av människor som söker skydd i Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Till bidraget

Ett samtal om organisationsbidragen

Jenny Borgarp, handläggare och processledare för organisationsbidrag på MUCF samtalar med Louise Olofsson, handläggare på MUCF.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: