Även vi kan diskriminera

Bild: 

Även vi kan diskriminera

Under 2010 har Ungdomsstyrelsen gett stöd till ideella organisationer som vill utveckla sitt interna arbete mot diskriminering. I den här rapporten redovisar vi hur uppdraget har genomförts, vilka organisationer som har arbetat för att motverka diskriminering, de huvudsakliga resultaten från projekten samt en analys av projektresultat och myndighetens bedömning av framtida utvecklingsbehov inom området.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2011-06-01

Sidantal: 

24
0:00 kr

Relaterade publikationer

Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
2019-02-21
0:00 kr
2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr