Hoppa till huvudinnehåll
 

Stödja ungas organisering

Sju unga personer som sitter i en ring på gräset i en park och räcker upp var sin hand.

Vi fördelar statsbidrag till projekt som stödjer barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället på lokal nivå. 

Ansökan

 • Ansökan öppnar: 2 januari 2023
 • Ansökan stänger: 16 februari 2023
 • Beslut meddelas: i början av juni 2023

Det här kan bidraget gå till

Ert projekt kan användas till att:

 • utveckla ungas inflytande och delaktighet i samhället
 • förbättra förutsättningarna för barn och ungas självständiga organisering och inflytande i samhället
 • utveckla er organisation så att den på sikt uppfyller de krav som finns för organisationsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer.

Projektet måste bedrivas lokalt. 

Bidraget kan täcka personal-, konferens- och möteskostnader, trycksaker med mera.

Krav som er organisation måste uppfylla

Ni ska vara en ideell förening som

 • har bedrivit verksamhet i Sverige i minst två år.
 • är demokratiskt uppbyggd och följer demokratins idéer.

Bidraget kan inte användas till er ordinarie verksamhet.

Läs noga igenom de fullständiga krav som ni måste uppfylla som finns  i regeringens förordning innan ni påbörjar en ansökan.

Generella villkor för projektbidrag

Läs noga igenom MUCF:s generella villkor för projektbidrag innan ni ansöker (pdf).

För er som beviljades projektbidrag 2021 eller tidigare så är det samma generella villkor som gäller som när ni ansökte om bidrag (pdf).

Projektets längd och starttid

Projektet måste påbörjas före årsskiftet och får pågå ett år som längst. Projektet kan som tidigast starta den 15 juni, men ni styr själva hur snart därefter projektet ska starta.

Ni kan ansöka om fortsättningsprojekt

Om ni skulle vilja vidareutveckla ert projekt så finns det möjlighet att ansöka om medel för att fortsätta - max tre år totalt.

Ni ansöker om ett år i taget och måste svara på alla de frågor som ställs (även om ni svarat på samma fråga tidigare år). I ansökan behöver ni tydligt beskriva hur projektet ska utvecklas jämfört med föregående år.

Att ni beviljats bidrag ett år innebär inte att ni med säkerhet kommer att beviljas bidrag kommande år.

Bidragets storlek

MUCF har regeringens uppdrag att fördela 18,42 miljoner kronor i den här utlysningen 2023. 

Prioriteringar

MUCF prioriterar projekt:

 • där föreningar samverkar lokalt med kommun eller andra föreningar
 • där projektet har en tydlig lokal prägel
 • där unga är involverade i projektets aktiviteter
 • som genomförs i områden med låg socioekonomisk status
 • som är förankrade hos målgruppen.

Vid bedömningen av projektansökningar tar vi också hänsyn till den geografiska spridningen i landet.

Särskild pott

2023 har MUCF avsatt en särskild pott på tre miljoner kronor till projekt som kan gå till mindre organisationer eller organisationer med projekt som riktar sig till utsatta områden, glesbygd eller landsbygd.

Krav på projekt som söks inom särskilda potten:

 • kostnaden för projektet får vara max 150 000 kronor (den här begränsningen gäller enbart potten-projekt)
 • projektet får inte har några lönekostnader
 • projektet får ha max 50 000 kronor i arvodeskostnader (för till exempel föreläsare, ambassadörer eller experter)
 • det sökta beloppet måste användas för aktiviteter.

Ansökan och redovisning

Gör er ansökan i MUCF:s e-tjänst.

På webbsidan tips till dig som söker projektbidrag får du råd om vad ni kan tänka på för att göra en bra ansökan.

Handläggningen tar vanligen cirka tre månader. Det kan hända att vi under den perioden tar kontakt och ber er komplettera uppgifterna i ansökan. Mer om hur handläggningen går till hittar du på den här sidan.

Samma system används när ni ska redovisa projektet. Har ni två eller flera MUCF-finansierade projekt så ska de delredovisas. 

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.