Hoppa till huvudinnehåll
 

Med fokus på unga och civilsamhället

MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen
Erasmus+   Europeiska solidaritetskåren

MUCF

Civilsamhällespolitik

Målet för politiken för det civila samhället är att villkoren för civilsamhället, som en central del av demokratin, ska förbättras. Arbetet ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer.

Ungdomspolitik

Sveriges ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Bidrag

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället.

Nyheter

Frågor och svar med anledning medias rapportering i samband med MUCF:s bidragsgivning till Romska ungdomsförbundet och Romska Kulturcentret i Malmö

MUCF fick 2022 extra resurser av regeringen för att utveckla kontrollerna vid bidragsgivning och kan nu arbeta mer riskbaserat vid handläggning av ärenden.

Vill ni söka EU-bidrag?

Under sommaren öppnar en ny runda av EU-bidrag inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Har du eller kollegor i din organisation/kommun en bra idé men ni vet inte riktigt var eller hur ni ska börja?

Den 17 maj öppnar ansökan om ett nytt projektbidrag för ökat engagemang i civilsamhället

Syftet är att stödja åtgärder för att öka människors engagemang inom det civila samhället.
Visa alla nyheter

Nyhetsbrev

Prenumerera på MUCF:s nyhetsbrev
Prenumerera på MUCF:s nyhetsbrev för att ta del av nya rapporter och information om bidrag, verktyg, konferenser och utbildningar – både nationellt och internationellt.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: