Hoppa till huvudinnehåll
 

Civilsamhället under pandemin

MUCF: s arbete inom civilsamhällespolitiken präglas, liksom mycket annat, av pandemin.

Pandemin har satt sina spår även i det civila samhället. Föreningars möjlighet att bedriva verksamhet har förändrats liksom möjligheten att bedriva påverkansarbete. Det ger negativa konsekvenser för ekonomin och risken att tappa medlemmar är stor. Samtidigt har pandemin visat att många ideella föreningar står starkt. Det är viktigt för vår framtida demokrati. Ta gärna del av vår uppföljningsrapport Ett år av utmaningar … om det civila samhällets villkor.  

För att stötta civilsamhället har MUCF bland annat ett informationsuppdrag som handlar om att  

  • Öka kunskapen hos offentliga aktörer om civilsamhällets möjligheter att verka under pandemin
  • Öka kunskapen hos civilsamhället om hur de kan verka under pandemin. Här har vi samlat information om regeringens stödpaket och vilka andra bidrag och stöd som civilsamhället kan ha nytta av att känna till.

Statsbidrag till socialt särskilt utsatta

MUCF har vid två tillfällen på regeringens uppdrag fördelat statsbidrag till föreningar och trossamfund som riktar sig till socialt särskilt utsatta människor.