Hoppa till huvudinnehåll
 

Hej Mayson Joacimsbarn Persson!

Youth 2030 är en rörelse som vill stärka ungas plats i demokratin. Lika passande som självklart är det därför att välkomna deras vice ordförande Mayson Joacimsbarn Persson till valvakan!

Varför är Skolval 2022 i samband med riksdagen viktigt?

Skolval är ett bra verktyg för översikt av ungas politiska engagemang, värdegrund och hjärtefrågor. Optimalt vore såklart att få resultatet av Skolvalet innan röstningen till riksdagsvalet stänger*, så att ungas röster fick reell tyngd och kunde inspirera och påverka vuxna. Även om så inte är fallet idag så kan vi använda skolvalets resultat som riktlinjer i arbetet med ungas rätt till inflytande och som guide för vilka frågor som är viktigast för Sveriges barn och unga! Skolvalet är viktigt i att ge barn och unga kunskap om riksdagsvalet och etablera en grundkunskap kring våra största partier. Det ger också en möjlighet att prata om lokal politik och stärka ungas rätt till medbestämmande. 

*MUCF får inte offentliggöra resultatet i Skolval 2022 förrän efter att valstugorna har stängt på valdagen den 11 september. Redaktörens anmärkning.

Varför tackade du ja till att medverka på valvakan?

Mitt engagemang i Youth2030 bygger på ungas lagstiftade rätt till meningsfullt deltagande och konkret medbestämmande. Skolvalet ser jag som en viktig aspekt i både de rättigheterna och i arbetet med att stärka ungas demokratiska delaktighet, ungas kompetens kring demokratiska processer och i att visa vuxenvärlden hur kunniga och engagerade dagens unga generation faktiskt är. Vi bär alla ett ansvar för att tillgängliggöra och hålla liv i demokratin. Skolvalet är en bra inkörsport i rösträtten och ger en tydlig möjlighet för skolpersonalen att prata om politiken och demokratin; var de olika besluten fattas och strukturen med de politiska nivåerna, att lyfta val till kommun och region, som i många fall är det som faktiskt är viktigast för unga, och framförallt att tillsammans med elever hitta sätt att påverka mellan valen och utan rösträtt! 

Hur kan elever, lärare och rektorer fortsätta hålla liv i skolans demokratiska uppdrag även efter valdagen? 

Samtalet kring olika demokratiska processer behöver komma upp på bordet. Här spelar vuxna som jobbar med barn och unga stor roll! 

Du som arbetar i skolan, på fritidsgården, som tränare eller ledare: utbilda dig själv om demokratins processer och ungas möjligheter till påverkan, de som inte är avhängda rösträtten. Skapa en miljö där unga kan be dig om stöd för att du har kompetensen kring ungt inflytande. Se vad som behövs för de unga i din närhet och skapa struktur: sätt upp de viktigaste kommunalpolitikernas mejladresser på väggen, informera om och stötta med att skriva medborgarförslag, bjud själv in lokala politiker att träffa de unga du jobbar med och sträva, varje dag, efter att tillgängliggöra och bredda demokratin!

Och till dig som är elev, kräv dina rättigheter. Skolan är den plats vi spenderar absolut mest tid på - var medveten om vad den lär ut. Be om bred information, fråga skolledningen efter politikermöten och kräv, varje dag, att demokratin får vara i fokus. Applicera, ifrågasätt och tjata om samtal om demokratin och kunskap om allt det som påverkar det demokratiska samhälle vi lever i!